Praktische informatie

Op deze pagina vindt u allerlei praktische informatie over ons IKC. Ouders en verzorgers van onze leerlingen kunnen bovendien terecht op ons ouderportaal. Klik daarvoor op de link bovenaan deze pagina.

Openingstijden

De groepen 1 t/m 8 volgen onderwijs op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur. Zij lunchen tussen de middag op school. De buitenschoolse opvang sluit aan op deze tijden: kinderen kunnen er terecht van 7.00 uur tot 18.15 uur. In overleg kan u kind van 07.00 tot 18.00 uur naar het kinderdagverblijf. 

Informatiegids en schoolondersteuningsprofiel

De informatiegids van ikc Prins Johan Friso informeert ouders en verzorgers van onze huidige en toekomstige leerlingen over de mogelijkheden die de school biedt. 

In het schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke ondersteuning wij kunnen realiseren bij het begeleiden van uw kind tijdens zijn/haar schoolloopbaan.

Kosten

Voor sommige onderdelen van ons IKC betaalt u als ouder een deel van de kosten. Zo betaalt u een eigen bijdrage voor de kinderopvang, peuteropvang en de buitenschoolse opvang. Voor de basisschool hoeft u niet te betalen. 

In de folder 'Opvang ikc Prins Johan Friso'  staat praktische informatie over Kinderdagverblijf, Peuteropvang, Buitenschoolse opvang, Vakantieopvang en de tarieven voor 2024.  

Bijdrage en tegemoetkoming

Voor het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang betaalt u op IKC Prins Johan Friso een eigen bijdrage. De tarieven voor 2024 kunt u hier downloaden.

Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang hebt u echter recht op Kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag kunt u berekenen op belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

IKC-Raad

https://prinsjohanfriso.nl/file/cbo-IKC PJF biedt zowel onderwijs als opvang aan. De Medezeggenschapsraad en Oudercommissie vormen samen de IKC-Raad. De Raad praat mee over belangrijke zaken die te maken hebben met ons Kindcentrum. Het jaarverslag 2022-2023 kunt u downloaden.

De IKC-Raad vergadert 5 keer per jaar:

Verslag IKC-Raad maart 2024

Verslag IKC-Raad maart 2023

Verslag IKC-Raad januari 2023

Verslag IKC-Raad oktober 2023

Verslag IKC-Raad november 2023

Verslag IKC-Raad januari 2024

 

 

 

 

Peuteropvang

Uw peuter van 2 tot 4 jaar kan voorschoolse educatie volgen op ons IKC. Wij hebben een eigen peuteropvang. Speelse werkvormen stimuleren de ontwikkeling van sociale vaardigheden, taal en motoriek. De peuteropvang vormt een goede overgang naar groep 1 van de basisschool.
Vanaf het nieuwe schooljaar (2021-2022) is de peuteropvang niet meer gratis in de gemeente Harlingen, maar betaalt u een eigen bijdrage gebaseerd op uw inkomen. U kunt hiervoor gebruik maken van de landelijke regeling Kinderopvangtoeslag.

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks vragen we aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage gebruiken we om activiteiten te kunnen betalen zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de laatste schooldag. De hoogte van de bijdrage is dit schooljaar 25 euro per kind.

AVG

Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar de site van onze stichting: cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming. 

School op de kaart

Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Kwaliteitsonderzoek

In februari 2019 vroegen we leerlingen en ouders naar hun mening over ons IKC. Wij zijn blij dat voldoende ouders en leerlingen hebben gereageerd, zodat het onderzoek representatief is. De ouders geven een gemiddelde rapportcijfer van 7,4 en de leerlingen van 8,0. Op deze poster leest u waar zij tevreden over zijn en wat in hun ogen nog extra aandacht nodig heeft. 
In januari 2024 zal opnieuw een onderzoek plaats vinden onder leerlingen, ouders en medewerkers.

Jaarplan

Aan het begin van het nieuwe schooljaar maken we een jaarplan. 
In het jaarplan staan de onderwerpen waarmee we in dit schooljaar aan de slag gaan. 
U kunt een compacte weergave van het jaarplan 2023-2024 downloaden.

Jaarverslag 2022 - 2023

Aan het eind van het schooljaar maken we een jaarverslag. 
In het jaarverslag beschrijven we op welke manier we hebben gewerkt aan de diverse onderwerpen en wat de resultaten zijn. 
U kunt het jaarverslag downloaden. 

Schoolplan-Locatieplan

In het locatieplan voor de periode 2022 -2026 staat beschreven hoe wij ons onderwijs en de schoolorganisatie bij de tijd houden en verbeteren. 
U kunt het locatieplan downloaden.

Inspectierapporten

De Inspecteur Kinderopvang controleert in opdracht van de gemeente of de kwaliteit van de opvang voldoet aan de wet en regelgeving. Dat gaat bijvoorbeeld over veiligheid, inrichting, groepsgrootte, en het pedagogisch beleid. Download hier de inspectierapporten van onze:

CBO-NWF

Ons IKC is onderdeel van CBO Noardwest Fryslân – een christelijke koepel die 16 basisscholen en IKC’s in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden omvat. Op de stichtingssite vindt u meer informatie over de stichting, waaronder een overzicht van alle scholen die bij de vereniging zijn aangesloten.

Een financiƫle bijdrage voor uw kind?

Is uw inkomen onvoldoende om schoolspullen voor uw kind(eren) aan te schaffen? Is sport, muziekles of een dagje weg te duur, of zelfs een verjaardagsfeestje? Vraag dan een bijdrage bij samenvoorallekinderen.nl.

Ga op de site naar 'Voor ouders' en start meteen een aanvraag. U kunt voor meerdere voorzieningen een bijdrage vragen. Is invullen lastig? Vraag dan hulp van het Gebiedsteam van Harlingen (14 0517, keuze 2).

Vakanties

   
Herfstvakantie 21 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari 2024 t/m 25 februari 2024
Goede Vrijdag + Pasen 29 maart 2024 t/m 1 april 2024
Meivakantie 27 april 2024 t/m 12 mei 2024
Pinksteren  20 mei 2024
Zomervakantie 20 juli 2024 t/m 1 september 2024

Contact

IKC Prins Johan Friso 
(christelijke basisschool, peuteropvang en kinderdagverblijf) 
Grettingalaan 43 
8862 ZA Harlingen

T 0517 - 430583  (algemeen nummer) 
T 06 - 12407136 (peuteropvang/kinderdagverblijf) 
E pjf@cbo-nwf.nl 
Directeur mevrouw Dieuwertje Pestman
Bankrekening NL 58 RABO 0325 5052 09

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier. 

Bijdrage en tegemoetkoming

Voor de buitenschoolse opvang en peuteropvang betaalt u een eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang hebt u echter recht op Kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag kunt u berekenen op belastingdienst proefberekeningen toeslagen

Hieronder vindt u ook een rekenhulp die u inzicht geeft in uw bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

Uw bijdrage

Bereken hier uw eigen bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....