Actueel

Vanwege de privacy van onze leerlingen vindt u op deze pagina een selectie van ons nieuws, waarbij we slechts één foto per artikel tonen. Als ouder van onze leerlingen kunt u terecht op MijnSchool. Daar vindt u - wanneer u bent ingelogd - het laatste nieuws, de agenda en andere actuele zaken. 

oktober, Peuters op bezoek bij brandweer

De peuters en de kinderen van het KDV werken met het thema voertuigen. De kinderen van de donderdag ochtend groep hadden deze keer enorm veel geluk. Ze mochten met hun ouders en juffen op bezoek bij de Brandweer! 

oktober, Jonge beeldhouwers en dichters in Hannemahuis

Bron: Harlinger Courant

Leerlingen van groep 7b van ikc Friso kregen donderdagmorgen – 10 oktober - een lesje bronsgieten en dichten van Henk Zielstra. De Apeldoornse kunstenaar - opgegroeid in Harlingen - heeft momenteel een expositie in het Hannemahuis, met beelden van Harlingers met typische bijnamen, zoals Ate Peu, Rikus Poes, Jan Banaan en Engele Kletskop. Het werk van de leerlingen is de komende week eveneens te zien in het Hannemahuis.

Negentien leerlingen uit groep 7b togen, onder toeziend oog van juf Rixt Sprietsma-Brijder en klassebegeleidster Sita de Groot, naar het Hannemahuis. Niet alleen om in het museum te kijken, maar ook en vooral om onder leiding van Henk Zielstra een kunstwerkje van was te maken (het begin van een bronzen beeld).

oktober, Weerman Piet Paulusma op bezoek

Piet Paulusma bracht maandag 7 oktober een bezoek aan onze school. Speciaal voor de groepen 5 en 6 kwam hij langs. Het thema van de nieuwe methode  'Blink' gaat  over de aardse extremen.

Maar liefst een uur lang wist Piet Paulusma ons te boeien. Hij vertelde ons ontzettend veel; o.a. hoe onweer ontstaat en werkt, wat een storm is, hoe regen ontstaat.

 

De zenuwen die hieraan vooraf gingen vielen achteraf zo ontzettend mee, met plezier en geduld beantwoordde hij ál onze vragen. 

oktober, CBO Noardwest Fryslân start met een eigen kinderopvangorganisatie.

Per 1 oktober zijn de pedagogisch medewerkers van 8 scholen / Kindcentra in dienst van de nieuwe Stichting Kinderopvang NWF (Noardwest Fryslân). Stichting Kinderopvang Friesland stemt in met het terugtreden.

september, Wijzigingen Verlofaanvragen buiten de reguliere vakantieperiode

Regelmatig wordt er door ouders een verzoek ingediend voor extra verlof buiten de vakanties om.

Verlof buiten de vakantieperiodes is in sommige (uitzonderlijke) gevallen toegestaan en dient altijd aangevraagd te worden bij de directeur van de school. Bij het ontvangen van een aanvraag toetsen wij uw aanvraag aan de Leerplichtwet en aan de daarvoor geldende regels die de minister heeft vastgesteld.

september, Sponsors maken aanleg nieuw speelplein mogelijk

Een lang gekoesterde wens van de kinderen van ikc Prins Johan Friso begint steeds meer vorm te krijgen. Dankzij eigen acties in de vorm van een Kerstmarkt en Sponsorloop en de bijdrage van de volgende  sponsoren: Old Burger Weeshuis Leeuwarden, Rabobank Coöperatie fonds, Iepen Mienskip funs, Omgevingsfonds Vermilion, Vaillantfonds en onze eigen vereniging CBO Noardwest Fryslân zijn we er in geslaagd om het totaalbedrag voor de aanleg bij elkaar te brengen.

oktober

17 Spreekuur jeugdteam
19 Herfstvakantie

november

1 Start Workshop ronde 2
7 Vergader-/administratiedag
4 NSA-carrousel - Naschools programma
13 Vergadering Kindcentrumraad - 19.30 uur
22 Start Workshop ronde 3

december

5 Sinterklaas
21 Kerstvakantie

januari

27 Vergader-/administratiedag
13 NSA-carrousel - Naschools programma
14 Vergadering Kindcentrumraad - 19.30 uur
17 Start Workshop ronde 4
28 Vergadering OuderWerkGroep

februari

7 Rapport mee
7 Start Workshop ronde 5
15 Voorjaarsvakantie

maart

2 NSA-carrousel - Naschools programma
2 Schoolfotograaf
6 Start Workshop ronde 6
18 Vergader-/administratiedag
25 Vergadering Kindcentrumraad - 19.30 uur
27 Start Workshop ronde 7

april

10 Goede Vrijdag en Pasen - vrij
15 Kranslegging groep 7
17 Koningsspelen
25 Meivakantie

mei

8 Start Workshop ronde 8
21 Hemelvaart + vrijdag - vrij
25 Studiedag team
25 Avond 4 daagse
11 NSA-carrousel - Naschools programma

juni

1 Pinksteren - vrij
2 Vergader-/administratiedag
9 Vergadering Kindcentrumraad - 19.30 uur
26 Rapporten mee
30 Afscheid groep 8

juli

2 Laatste schooldag
3 Vrije dag
4 Zomervakantie

november

26 Vergadering OuderWerkGroep
25 Studiedag team

oktober

18 Kleeedjesverkoop